NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) zet zich in voor mensen met chronisch nierfalen, hun naasten en nierdonoren. Om haar 7.400 leden te behouden, nieuwe leden aan te trekken en meer jongeren aan te spreken hebben we NVN geholpen met een content marketingstrategie.

In deze strategie geven we aan hoe de NVN de G-kracht van haar content kan vergroten. Zo hebben we aangegeven hoe de NVN online beter vindbaar kan worden, hoe de conversie vergroot en met welke content NVN jongeren kan aanspreken.

Een ander project betrof het informeren van de leden over het meerjarenbeleidsplan. Er is geen lid dat graag een lijvig, formeel en abstract geschreven beleidsplan leest. Wel zijn vrijwel alle leden benieuwd naar de plannen van de vereniging. Om ieder beleidspunt overzichtelijk, eenvoudig en aantrekkelijk uit te leggen, hebben we voor de NVN een serie factsheets en video gemaakt waarin leden aan het woord komen.

Ook hebben we een brochure gemaakt waarin onderzoekers kunnen lezen op welke manier zij nierpatiënten kunnen inzetten bij hun onderzoek. Tegelijkertijd hebben we een vergelijkbare brochure gemaakt voor nierpatiënten waarin zij kunnen lezen hoe ze kunnen bijdragen aan onderzoek naar nierfalen.