Weee Nederland

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten (e-waste) in Nederland. Daar dragen we graag aan bij, o.a. met een content marketingstrategie, redactionele formule voor Facebook en een nieuwe website. 

Deze site, weee.nl, richt zich op de zakelijke doelgroepen van Weee: producenten, gemeenten en retailers. In de loop van 2016 breiden we de 'kennisbank' op de site uit met relevante informatie over e-waste, SROI, MVO en alles over de Weee-wetgeving.

Weee richt zich direct en indirect ook op consumenten. Indirect via de e-Waste Race en direct via Captain Recycle (in ontwikkeling). Voor de laatste hebben we een redactioneel format specifiek voor Facebook ontwikkeld.

In de loop van 2016 zullen op de Facebookpagina van Captain Recycle berichten te vinden zijn over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan elektronisch afval. Bijvoorbeeld een quiz aan de hand waarvan je ontdekt wat wel en wat geen e-waste is, voorbeelden crap art (kunst gemaakt van e-waste) en infograpics die vertellen welke waardevolle grondstoffen uit e-waste 'gedolven' kunnen worden en wat de gevaren zijn voor mens en milieu als we e-waste niet gescheiden inzamelen.