Strategie

Pas op voor valse content!

Geplaatst: 
1 augustus 2015

Ga er even goed voor zitten en haal diep adem. Het gaat hier om een gewichtige zaak. Om het verschil tussen echte en valse content. Een verschil dat met het blote oog nauwelijks is op te merken, maar allesbepalend is voor de waarde en toekomst van content marketing.

Om de zaak in het juiste perspectief te plaatsen, moeten we terug naar de Renaissance. De Italiaanse humanisten die deze term bedachten, waren van mening dat na een periode van verval, de middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken. Een gouden eeuw die in feite niets minder was dan een 'wedergeboorte' van de verworvenheden van de klassieke oudheid.

Flower power marketing

Zo kun je ook naar marketingcommunicatie kijken. Reclame is de afgelopen jaren in verval geraakt. Kreten als ‘TOT 3X EFFECTIEVER!’ en ‘VERBETERDE FORMULE’ werken niet meer. We hebben oude vormen van communicatie herontdekt en blazen die in combinatie met digitale technologie nieuw leven in.

We dopen ze met Amerikaanse namen waar verdacht vaak ‘Marketing’ in terugkomt. Niet dat het iets met prijs, distributie of product te maken heeft, maar het straalt kracht en innovatie uit en daar gaat het om. En zo zijn we met z’n allen getuige geweest van de geboorte van Word of Mouth Marketing, Social Media Marketing en Dialogue Marketing, Storytelling en natuurlijk Content Marketing.

Met deze nieuwe middelen breekt een nieuw tijdperk aan. Weg met het eenrichtingsverkeer, met het zenden, met het interrumperen, het geschreeuw en de schaamteloze superlatieven! De reïncarnatie van reclame is dialogisch, sociaal, behulpzaam, duurzaam en eerlijk. Flower power marketing.

Kreten als ‘TOT 3X EFFECTIEVER!’ en ‘VERBETERDE FORMULE’ werken niet meer.
Van de inhoud

Share

Technologie redt de wereld

Renaissance – even tussendoor: deze eruditie komt volledig op het conto van Wikipedia - verwijst ook naar de 'geboorte' van belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de periode 1350 tot 1600, zoals de teloorgang van het feodale stelsel, de ontdekking van nieuwe continenten, het copernicaanse stelsel in de astronomie en de uitvinding of introductie in Europa van drukpers, papier, kompas en buskruit.

Opnieuw is de gelijkenis met het media- en communicatievak treffend. Er gebeurt nogal wat op dit moment. Denk aan de teloorgang van de dagbladen, de afkalvende autoriteit van de media, de opkomst van sociale media, van mobile, responsive websites, personalized content en internet of things.

De wereld is hoogzwanger van opwindende, veelbelovende technologieën die binnen afzienbare tijd het licht zullen zien. ‘Technologie redt de wereld’ staat er op de cover van Robeco’s sponsored magazine Safe (2013 #02).

We leven in de Renaissance 2.0! Hoe cool is dat?

Zo cool als de weg naar Rome

Romantici zien de zaak altijd van één kant: de mooie. Optimisten kiezen voor de voordelige kant, critici bekijken de zaak vanaf de zwakke kant en realisten hanteren een 360 graden benadering.

Dat laatste kan alleen als je voldoende afstand neemt. En daarom zijn het de moderne historici die, van een afstand kijkend naar de Renaissance, op heel wat gebieden helemaal geen scherpe breuk met de middeleeuwen zien. Integendeel, er was eerder sprake van continuïteit en verdere ontwikkeling van processen die reeds in de middeleeuwen waren begonnen.

Als ook wij communicatie- en marketingprofessionals voldoende afstand nemen, zien we dat iets vergelijkbaars aan de hand is met content marketing. We denken dat we handelen vanuit een nieuw geloof, maar gaan door op de oude voet. Op grote schaal wordt ‘valse’ content gemaakt. Content met een wel héél dun laagje van het dialogische, sociale, behulpzame, duurzame en eerlijke zoals we dat voor ogen hadden. En content die verdacht veel lijkt op datgene wat we achter ons wilden laten: reclame.

Het verschil tussen echt en vals

In de volgende blogs laat ik zien waar het precies misgaat, wat het verschil is tussen ‘echte’ en ‘valse’ content. En hoe jij het verschil kan maken. Dat zal ik doen aan de hand van de vijf volgende grondbeginselen van contentmarketing:

  1. Het gaat niet over jou. Het gaat over de klant.
  2. Het is niet one-size-fits-all. Het is maatwerk.
  3. Het is geen reclame. Het is redactioneel.
  4. Gelieve niet te storen. De klant komt naar jou toe.
  5. Het is niet voor even. Het is voor altijd.

 

Dit artikel verscheen eerder op MarketingTribune in de rubriek content.